01 فروردين 1398
مرکز رصد تروریست حقیقی
خطا
 • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 524
پنج شنبه, 10 ارديبهشت 1394 ساعت 08:31

از تروریسم فردی تا تروریسم سازمانی

 • گزارش / مرکز رصد تروریست حقیقی

مرکز بین المللی حمایت از قربانیان تروریسم؛ گونه های مختلف از تروریسم در تقسیم بندی های متفاوتی قابل بازشناسی است. دركنار انواع مختلف تروریسم، تقسیم بندی های متفاوتی از گونه های تروریسم وجود دارد كه هر یك بر پایه مبنا و معیاری خاص شكل گرفته است.

 

در حقیقت ما با سنخ شناسی های مختلفی از تروریسم مواجه ایم كه هر كدام از زاویه و دریچه ای خاص تروریسم را به انواع مختلفی تقسیم بندی كرده اند، این تقسیم بندی ها كاملا متفاوت اند، هر چند در بعضی گونه ها نوعی هم پوشانی میان آنها مشاهده می شود. بدین معنی كه یك نوع از تروریسم گاها در تقسیم بندی های مختلف، مورد تاكید است.

یكی از پیامدهای گسترش تروریسم، متنوع شدن اشكال تروریسم است. امروز در مباحث نظری در خصوص تروریسم، سخن از ابعاد و اشكال مختلف تریسم می شود. تروریسم هسته ای، بیو تروریسم، تروریسم ملی گرا، تروریسم سیاسی، ناركو تروریسم، تروریسم مذهبی، تروریسم دولتی، سایبر تروریسم ،تروریسم كشاورزی، تروریسم شیمیایی، تروریسم جنایی و امثال آن انواع مختلفی از تروریسم است كه در بحث مربوط به انواع و ابعاد تروریسم مطرح می شود.

حتی بسیاری، اشكال مختلف تروریسم و طیف وسیع انگیزه های این پدیده را مانع دست یابی به یك تعریف جامع و مانع و مورد قبول در سطح جهانی تلقی می كنند. (مسایلی،1378،1264) تنها یك نوع تروریسم وجود ندارد، بلكه گونه های مختلفی از تروریسم وجود دارد كه بسیاری از این گونه ها، ویژگی های چندان مشتركی با همدیگر ندارند.

امروز تروریسم نسبت به سی سال گذشته به مراتب متنوع تر شده است. (دردریان،1382،22)

گونه های مختلف از تروریسم در تقسیم بندی های متفاوتی قابل بازشناسی است. دركنار انواع مختلف تروریسم، تقسیم بندی های متفاوتی از گونه های تروریسم وجود دارد كه هر یك بر پایه مبنا و معیاری خاص شكل گرفته است. در حقیقت ما با سنخ شناسی های مختلفی از تروریسم مواجه ایم كه هر كدام از زاویه و دریچه ای خاص تروریسم را به انواع مختلفی تقسیم بندی كرده اند، این تقسیم بندی ها كاملا متفاوت اند، هر چند در بعضی گونه ها نوعی هم پوشانی میان آنها مشاهده می شود. بدین معنی كه یك نوع از تروریسم گاها در تقسیم بندی های مختلف، مورد تاكید است.

در ساده ترین تقسیم بندی از انواع تروریسم، می توان به الگویی اشاره كرد كه بر اساس عوامل تروریسم، این پدیده را به دو دسته تروریسم فردی و تروریسم سازمانی تقسیم كرده است.

 • تروریسم فردی

تروریسم فردی تروریسمی است كه طی آن عملیات تروریستی توسط فردی صورت می گیرد كه تعلق سازمانی با تشكیلاتی به گروههای تروریستی ندارد .( لی آ، 1380، 190) عناوین دیگر آن، تروریسم پایین و تروریسم سفید است.(صفاتاج،1383،7) به عبارتی تروریسم فردی نوعی از تروریسم است كه در آن فرد بدون بهره مندی از هیچ گونه ارتباط سازمانی با یگ گروه، تشكل یا حتی یك دولت خاص به آن مبادرت می ورزد. این تروریسم در واقع عملیاتی است كه توسط فرد یا افراد مشخصی انجام می گیرد و فاقد سازماندهی معین هدایت شده از سوی یك مجموعه سازمان یافته است .

در تروریسم فردی، شخص فاقد هر گونه ارتباط سازمانی بوده و تصمیم می گیرد با حذف شخصیتی سیاسی به هدف خود برسد یا اینكه از این طریق به یك برنامه گسترده اجتماعی دست بزند. این گونه اقدام ها معمولا توسط طبقات پایین و فرودست جامعه صورت گیرد و ظلم های اجتماعی و نابسامانی و بی عدالتی در رواج این تصمیمات تاثیر گذار است. (دینیوف ،1983،343) این نوع ترور با اینكه فردی است و بیانیگر عصیان یك فرد بدون ارتباط سازمان یافته است اما از این جهت اهمیت دارد كه می تواند منشاء تحولات مهمی در سطح یك جامعه شود.

 • تروریسم سازمانی

در نقطه مقابل تروریسم فردی، تروریسم سازمانی قرار دارد. تروریسم سازمانی به آن نوع از تروریسم گفته می شود كه یك سازمان، اجتماعی، سیاسی یا نظامی،دولتی یا غیر دولتی با انگیزه های مختلف، اقدام به حذف عناصر دولتی یا مخالف خود بنماید و اقدام آن در چهارچوب اهداف سازمانی بوده باشد. عمده ترورهای مهم در تاریخ از این نوع ترورها بوده است. این نوع ترور می تواند در دو سطح ملی و بین المللی صورت گیرد.(توكلی،1388،134)

در سطح ملی، گروههای سازمان یافته اجتماعی و سیاسی برای رسیدن به اهداف خود دست به حذف مخالفان خود می زدند و یا كسانی را كه معتقدند در رسیدن آنان به اهداف سیاسی شان ممانعت و یا مخالفت ایجاد خواهند كرد از میان بر می دارند. مهمترین تفاوت ترور فردی و سازمانی در انگیزه و تشكیلات سازمانی است. یك مجموعه سازمانی با فراهم كردن تجهیزات و امكانات، ارتباط گیری امكان پوشش امنیتی و نقل و انتقال زمینه وقوع یك عملیات تروریستی را فراهم می سازد.

terrorism12115

 

در بسیاری از موارد شاهد تلفیق تروریسم سازمان یافته با تروریسم دولتی هستیم زیرا دولت ها نیز تحت شرایطی در صدد حمایت، هدایت، حتی عملیاتی كردن و بهره برداری از حملات تروریستی هستند. نگاهی تاریخی به حملات تروریستی بر این واقعیت صحه می گذارد كه بیشتر اعمال تروریستی در جهان به شكل برنامه ریزی شده و سازمان یافته تحت اقدامات پوششی صورت گرفته است.(همان) در این خصوص در ادامه و در قسمت تروریسم دولتی بیش تر بحث خواهد شد.

 

تمامی حقوق این پایگاه، نزد دیده بان مبارزه با تروریسم محفوظ است.
طراح سایت: رامندسرور

آگاهی از آخرین اخبار رصد شده

تماس با ما
 1. نـــام
  لطفا اجازه دهید نامتان را بدانیم.
 2. ایمیل
  Please let us know your email address.
 3. پیام(*)
  پیام مورد نظرتان را وارد کنید.
 4. کدامنیت(*)
  کدامنیت
    مجددکد امنیتی را اشتباه وارد نموده اید.