خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 524
چاپ کردن این صفحه
شنبه, 05 ارديبهشت 1394 ساعت 04:53

القاعده و تروريسم مذهبي

  • معرفی و دانلود کتاب

نویسنده: جمعی از نویسندگان

ناشر: -------

بررسي منابعي كه به مطالعه سازمان القاعده پرداخته اند نشان مي دهد كه هر كدام از منظر خاصي به اين سازمان نگاه كرده و آن را از نقطه نظر خاص خود مورد كندوكاو قرار داده اند. در اين ميان سه دسته از نظريات وجود دارند كه بيشتر از بقيه مورد توجه قرار گرفته اند :

دسته اول بر اين باورند كه ايدئولوژي القاعده و اعمالي كه توسط اين سازمان انجام مي گيرد ، مصداقي از نظريه برخورد تمدن هاي هانتينگتون است .

دسته دوم نظريه هايي مي باشد كه اين سازمان را پديده اي مدرن قلمداد كره و حتي در بعضي موارد ايدئولوژي القاعده را بيشتر از آن كه ريشه دار در آموزه هاي اسلامي بدانند ، متأثر از انديشه چپ اروپايي در نظر مي گيرند .

دسته سوم نيز از بعد مذهبي به سازمان نگاه كرده و ايدئولوژي آن را تحت عنوان تروريسم مذهبي بررسي كرده اند . پژوهش حاضر نيز همين ديدگاه اخير را مورد تأكيد قرار مي دهد .

موارد مرتبط