چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 10 فروردين 1394 ساعت 07:37

روانشناسی تروریسم

  • معرفی و دانلود کتاب

نویسندگان : بروس بانگار ، لیزا براون ، لری بیوتلر

سال 2006 

در دهه ی گذشته ما شاهد تحول چشمگیری در ماهیت و کاربرد تروریسم بوده ایم .

 

در دهه ی 70 میلادی اغلب تکرار می شد که تروریست عده ی کثیری را در حال ملاحظه می خواهد تا اینکه بخواهد آن ها مرده باشند ، ولی امروزه دقیق تر این است که بگوییم تروریست ها می خواهند بیشتر مردم مرده باشند و حتی مردم بیشتری از ترس و اندوه فلج شوند.

قصد و نیت عمده ی استراتژیک تروریست های مدرن استفاده از حملات فیزیکی در مقیاس بزرگتر است تا باعث ایجاد استرس و وحشت در جمعیت عمومی شود .

این تغییرات در استراتژی تروریست ها آشکار کرده که ما نیازمند پاسخ ها و واکنش های روانی و اجتماعی بهتری به تروریسم و فجایع ساخته دست انسان هستیم .

علم روانشناسی نیازمند فراهم کردن علاج های مناسب و موثر برای قربانیان رخداد های مهیب و دهشتناک همچون 11 سپتامبر و فعالیت های ممکن الوقوع آینده ی تروریستی بوده و هست که به این سادگی هم اکنون وجود ندارند و قابل ارائه نیستند. پس کارشناسان نظامی ، پزشکی و روانشناسی باید به همکاری هم درک خود را از تروریسم کشتار جمعی بهبود بخشد .

این کتاب متن ایده آلی است هم برای رشته های آکادمیک وهم رشته های حرفه ای . و همچنین قابل استفاده و مفید برای کلینیک های سلامت روان ، محققین ، فراهم کنندگان مراقبت های پزشکی ، محصلین ، متخصصین سلامت عمومی ، کارمندان دولت ، پلیس و آتش نشانان و آژانس های بی طرف و خیرخواهانه که خدمات ارائه می دهند .

 

bruce bongar